Hier linksboven Ad die op zijn eentje naar Rome fietste.                                                    Hier rechtsboven Ewald die in zijn eentje naar de Noordkaap fietste

 

Bourgondisch Heerengenootschap

“Vrienden van Korsakow” ©

 

Ad en Ewald,

 

Beiden fietsers van het eerste uur.

De een stuurt zijn fiets naar Rome voor een ernstig gesprek met de Paus

en de ander sjeest naar Noorwegen om eens lekker uit te waaien.

Appjes, foto’s en berichten, praktisch iedere dag.

 

De schrijver geeft geen moer om fietsen, echt niet, maar dit betreft 2 heren van onze

Bourgondische Kook Klup  "Vrienden van Korsakow", een wat verouderde K3.

Dus lees je met plezier en interesse de opgedane wederwaardigheden van onze 2 fietsers.

 

Ooit heeft een zekere mijnheer Hermans uit Sittard daar een klein gedichtje over geschreven.

Dat ging zo:

 

Hun fietsen lagen in het gras en de ijzeren stangen omhelsden elkaar

Tien meter verder lag het jonge paar

Een politieman kwam en keek ernaar

Maar hij liet ze

Die dacht:  dat zijn zeker Ad en Ewald van die fietsen.

 

Tot bij de BBQ bij

Kruitje