-----------------------------------------------------------------------------------

 

 Slimmerik

 

Het is gebruikelijk dat een nieuw en toekomstig lid van onze kookklup een

‘proeve van bekwaamheidstest’ moet ondergaan.

Dit maal is Harry aan de beurt; een fris en fruitig type mens met pretoogjes, een aanstekelijke lach, en die de vaste leden tot nu aan toe met “U” aansprak.

Hij heeft 3x eerder in zijn stageperiode aangetoond een aanvulling te zijn voor onze kookklup en moest of hij wilde of niet zijn doop ondergaan.

Hij ging gewillig naar de slachtbank zoals een goed aspirant-lid ook behoort te doen.

 

De makke van dit verslag is, dat de bekwaamheidstruc die erachter zit, niet vandaag kan worden geopenbaard, omdat volgende maand een ander nieuw lid deze test óók zal moeten doen en die is slim genoeg om de oplossing van tevoren te ontrafelen.

Maar we hadden het over Harry.

Harry is dik geslaagd voor zijn examen.

Die slimmerik had in de smiezen hoe het trucje in elkaar stak en dat was dus een zware nederlaag voor onze Chef, die zich manhaftig bleef gedragen.

 

Toen ik een rondje had gegeven omdat ik jarig was geweest zei Harry tegen mij

“Dank U wel”.

Mijn antwoord was toen kort maar krachtig:

“Zeg maar je”.

 

Kruitje.